สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

   สำนักงานชั่วคราว หน่วยเอกซเรย์ผู้ป่วยกุมาร อาคาร สก.ชั้น 4 ฝ่ายรังสีวิทยา
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564964
      เว็บไซต์สมาคมฯ : www.crtchula.org
      อีเมล์ สมาคมฯ : crt@crtchula.org
      ติดต่อนายกสมาคม :